Hartelijk welkom bij Regiokoor Musica Pro Deo

 

De naam van ons koor betekent: Muziek voor God.

 

In februari 2015 is het koor gestart, wij richten ons meer op Chr. uitgebreidere stukken. In mei en juni hebben we onze eerste concerten gegeven, samen met de koren Shining en De Lofstem. We hebben het muziekstuk 'DAVID, een man naar Gods hart" van André van Vliet geconcerteerd.  Op 18 december 2015 gaven we ons eerste kerstconcert "Ëen Nieuw Begin" van Johan Bredewout in de Ichthuskerk te Meerkerk. Zie rubriek Repertoire welke muziekstukken we in ons korte bestaan al hebben uitgevoerd.

 

 Nieuw Project!

Kom zing met ons mee!

Wij gaan het muziekstuk:

DAVID, de man naar Gods hart

 van André van Vliet instuderen.

 

Door middel van dit muziekstuk gaan we ons muzikaal verdiepen in de bijzondere geschiedenis

van David. Of beter gezegd naar de God van Israël.

We kennen allemaal de verhalen van: David en reus Goliath, David op de vlucht voor Saul etc.

De hele geschiedenis van DAVID, gaan we bezingen in een kort tijdbestek (2 uur) alle

hoogte- en dieptepunten komen langs.

Des te meer komen we onder de indruk van de liefde en het geduld van de Heere met zijn kinderen.

 

David, was een man en wij als koor en zeker ook onze bassen en tenoren zouden het erg op prijs stellen dat er ook mannen mee komen zingen!Uiteraard zijn de alten en sopranen ook van harte welkom.

Voor deelname aan dit project vragen wij een financiële vergoeding van € 30.

Het project loopt vanaf 19 november t/m 8 februari 2020

 

Wij kunnen met trots vertellen dat André van Vliet ons komt begeleiden.

Het concert is in de Ichthuskerk te Meerkerk.

 

 

 Wilt u ook meezingen met Regiokoor Musica Pro Deo?

 

Het beste moment om je aan te sluiten bij ons koor is met een nieuw te starten project, zo maak je het hele proces mee van instuderen tot het uitvoeren van een concert.

 Vraag voor meer informatie via onderstaande link lid worden.

 

 Kijk verder bij Lid worden

   Van harte welkom🎵